Ha’ øje for sikkerheden som tagdækker

Som tagdækker bliver man i højere og højere grad bekendt med flaskegas som led i tagdækker brændingen. Gasflasker er også gode fordi de er nemme at transportere og dermed også lette at få op på taget og så er de samtidig også en nem og hurtig energikilde. Det er dog også vigtigt at huske på, at man skal have en vis respekt for gasbrændere og gas generelt, og derfor er det også vigtigt at du som tagdækker er bekendt med hvilke forholdsregler du skal have i baghovedet når du er på job. For en 22 kg gasflaske, som man oftest bruger i forbindelse med tagdækning kan være farlig hvis ikke man tager sikkerhedsforanstaltningerne alvorligt.

3 gode råd til at øge sikkerheden på dit arbejde

  1. Brug en regulator som har et tryk på max 4 bar, for at undgå stikflammer. Mange tagdækkere bruger nemlig ikke regulatorer, men i stedet bruger de bare et direkte tryk på omkring 7-8 bar, hvilket kan være farligt fordi det øger risikoen for at gassen kondenserer og dermed bliver til flydende gas. Brug derfor en regulator med et tryk på max 4 bar for at undgå dette.
  2. Påfør dig et varmebælte for at undgå at trykket i varmeflasken falder. Trykket i gasflasken falder nemlig stille og roligt i forbindelse med at gassen bliver opbrugt i flasken. Men hvis du bruger et varmebælte sikrer du dermed at trykket i gasflasken er konstant. Det er dog vigtigt, at du bruger varmebæltet sammen med en regulator – på den måde bliver risikoen for kondensering af gas i slangen langt mindre.
  3. Undgå forbrændinger ved at bruge en aflastningsslange. En tagdækkerslange kan nemlig nemt blive ødelagt på grund af diverse slitage når man tager slangen af og på. Dette er farligt da der kan sive gas ud og dermed kan der opstå brandantændelse. Brug derfor en aflastningsslange som eventuelt er overtrukket med UV-bestandigt, for at undgå at gas pludselig kan sive ud og starte en brand.

Minimer støjgener ved brug af tagdækker brænder

Det er påkrævet at man skal bruge høreværn når man brænder med en tagdækker brænder, men man kan faktisk få nogle nye brændere som kan minimere støjniveauet. Kontakt din gasudbyder for at finde ud af om det er muligt hos dem.